KPOP和訳

主にkpopやバラードの翻訳していきます!誤訳.意味訳ありますㅜ

마크툽 (MAKTUB)

마크툽 (MAKTUB)-너를 그린 우주(Feat. 이라온)/歌詞/日本語訳/和訳

___________________ 마크툽(MAKTUB) 너를 그린 우주(Insomnia2020) (Feat.이라온) Album: SUPERNOVA For You ___________________ 眠りにつく前 잠들기 전 目を閉じると 눈을 감으면 思い浮かぶ名前が一つ 떠오르는 …