KPOP和訳

主にkpopやバラードの翻訳していきます!誤訳.意味訳ありますㅜ

나띠(NATTY)

나띠 (ナッティ) - NINETEEN/NATTY/歌詞/日本語訳/和訳

______________________________ 나띠 (NATTY) NINETEEN Album: NINETEEN______________________________言いたいことがあるの하고픈 말이 있어寂しく見える君외로워 보이는 너私に似た君がいる날 닮은 네가 있어一歩ずつ距離を詰めて한 걸음씩 거릴 좁혀夢…